Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

Употреба на бисквитки

1. Администратора на този сайт използва бисквитки.

2. Информацията събирана чрез бисквитките се използва за подобряване на сайта, както и за статистически и рекламни цели

3. Cookie files register user activity on the website by recognizing the device, therefore the website is displayed in a manner optimized for the individual preferences of the user.

4. Файловете с бисквитки регистрират активността на потребителя на сайта чрез разпознаване на устройството, затова сайта се показва по начин, оптимизиран за индивидуалните предпочитания на потребителя. Устройствата на посетителите не са застрашени от опасен или злонамерен софтуер.

5. Администраторът използва два типа бисквитки:

  • Временни: това са файлове, които се съхраняват на устройството на потребителя и остават там до затварянето на браузъра. Регистрираната информация е след това окончателно извадено от паметта на устройството. Механизмът не позволява никаква лична или конфиденциална информация да бъде изтеглена от устройството на потребителя.
  • Постоянните: Съхраняват се на устройството на потребителя и остават там, докато не бъдат изтрити. Затварянето на браузъра или изключване на устройството, не ги анулира от паметта. Наличието им не позволява никаква лична или конфиденциална информация, да бъде изтеглен от устройството на потребителя..

Методи за определяне на условията на съхранение и достъп до Cookies

  • Потребителят може да ограничи или изключи достъпа на бисквитки до своето устройство. Ако се използва такъв вариант, използването на услугата ще бъде възможно, с изключение на функциите, за които обикновено са необходими бисквитки.
  • Потребителят може да променя настройките за бисквитки по всяко време, като определя за мястото на тяхното съхранение и достъп до устройство на потребителя. Промяна в настройките може да се извършва от потребителя чрез настройките на сайта или чрез конфигуриране на услугата. Тези настройки могат да се променят частично по начин, който блокира автоматичното действие на бисквитките в настройките на браузъра или изпращане на информация всеки път, когато бисквитки са запазени в устройството. Подробна информация за възможностите и начините за работа на бисквитките са на разположение в настройките на софтуера (уебсайт на използвания браузър).
  • Потребителя може винаги да премахне бисквитките чрез промяна на настройките на използвания браузър.
  • Ограничаването на употребата на бисквитки може да повлияе на определени функции на интернет страницата на администратора.

Ние използваме бисквитки за по-добро предоставяне на услугите.
Променете настройките на своя браузър, ако не желаете бисквитки да се запаметяват на Ввашия хард диск. Прочетете политиката за поверителност. Приемам