Използване на бисквитки

 1. Администраторът чрез сайта използва бисквитки.
 2. Информацията, събрана въз основа на бисквитките се използва за целите на съответната оптимизация на уебсайта, както и за статистика и реклама.
 3. Бисквитките съхраняват активността на Потребителя на уебсайта, разпознаващ устройството, благодарение на което сайтът се показва оптимизирано според индивидуалните предпочитания на Потребителя.
 4. Използваните на уебсайта решения са безопасни за потребителите на устройства, използващи уебсайта на Администратора. Не е възможно зловреден или злонамерен софтуер да проникне в устройствата на Потребителите.
 5. Администраторът използва два вида бисквитки:
  1. Сесийни бисквитки: това са бисквитките, които се съхраняват на устройството на Потребителя и остават там до края на сесията на браузъра. В този случай съхраняваната информация се изтрива окончателно от устройството. Използването на сесийните бисквитки не позволява изтеглянето на каквато и да е лична информация или друга поверителна информация от устройствата на Потребителя.
  2. Постоянни бисквитки: те се съхраняват на устройството на потребителя и остават там, докато не бъдат изтрити. Прекратяването на сесията на даден браузър или изключването на устройството не ги изтрива от устройството. Използването на постоянните бисквитки не позволява изтеглянето на каквато и да е лична информация или друга поверителна информация от устройствата на Потребителя.

 

Начини за определяне на условията за съхранение или достъп до бисквитките

 1. Потребителят има възможност да ограничи или изключи достъпа на бисквитките до Вашето устройство. Ако използвате тази опция, използването на Сайта ще бъде възможно, освен функциите, които поради естеството си изискват прилагането на бисквитки.
 2. Потребителят може самостоятелно и по всяко време да промени настройките за бисквитки, като посочи условията за тяхното съхранение и достъп до устройството на Потребителя посредством опциите за бисквитки. Потребителят може да направи промяна на горните настройки от настройките на уеб браузъра или с помощта на конфигурацията на услугата. Тези настройки могат да се променят по-специално по такъв начин, че да се блокира автоматичното обработване на бисквитки в конфигурацията на уеб браузъра или всеки път да информира за тяхното записване в клиентското устройство. Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитки са на разположение в настройките на софтуера (браузъра).
 3. Потребителят може по всяко време да изтрие бисквитките, използвайки функциите, налични в уеб браузъра, който използва.
 4. Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на Администратора.

§2 Данни, събирани от Администратора

 1. Доставчикът на услуги събира, обработва и използва доброволно предоставените от Потребителите на услуги лични данни, само когато те са дали съгласие за тяхната обработка.
 2. Информацията, която предоставят потребителите на услугите, се обработва главно с цел правилна реализация на услугите, предоставяни от уебсайта. По време на събирането на лични данни ще бъдете информирани всеки път на каква основа и за каква цел събираме Вашите данни.
 3. Доставчикът на услуги събира и обработва:
  1. данни, необходими за регистриране на Потребителя и създаване на профил – имейл адрес, парола, име и фамилия, държава на произход, име на фирма, данъчен идентификационен номер и телефонен номер,

 

§ 3 Начин на използване на личните данни.

 1. Доставчикът на услугата може да използва предоставената от Потребителя информация само по начина, посочен в този документ, като се има предвид съдържанието на съгласието, дадено от Потребителя. Всеки път, когато информацията се използва по начин, различен от този, посочен в този документ, това ще включва информация за начина и целта на нейното използване и ще изисква всеки път Потребителят да дадете съгласие за допълнителното й използване.
 2. Личните данни на Потребителя се използват основно за правилното функциониране на Сайта и за предоставяне на услуги по електронен път, по-специално:
  1. за процеса на регистрация,
  2. създаване на профил,
  3. влизане в профила,
  4. предоставяне на услуги и осигуряване на гладкото функциониране на Сайта,
  5. възможност за контакт между получателя на услугата и администраторите на сайта.
 3. Вашите лични данни могат да се използват за изпращане на търговска информация директно от Доставчика на услугата и за изпращане на бюлетин, съдържащ информация, свързана със Сайта, включително новини, които се появяват на уебсайта и друга информация, свързана със Сайта. За това Потребителят може да изрази доброволно съгласие по време на регистрацията.
 4. Ние съхраняваме Вашата лична информация за периода на използване на услугата, т.е. докато притежавате профил в сайта. Ако изтриете профила си, данните на Потребителя също ще бъдат изтрити.
 5. Използваме технологията бисквитки, за да адаптираме Сайта към нуждите на Потребителя. Потребителят на услугата може да откаже да позволи запаметените данни да бъдат съхранени, така че да може да ги използва отново при влизане следващия път, когато посещава Сайта. Собствениците на други уебсайтове няма да имат достъп до данните, посочени в тази точка. Ако Потребителят не даде съгласие за персонализация на Сайта, може да деактивира бисквитките в опциите на уеб браузъра. Подробностите, свързани с бисквитките, са определени в нашата Политика за бисквитки, съдържанието на която е поместено тук.
 6. Използваме данни, събрани в системните дневници, произтичащи от общите правила за свързвания, реализирани в интернет мрежата, напр. IP адреса на Потребителя. Всички данни, събрани в системните дневници, включително оперативни данни, определящи активността на Потребителя на сайта, се използват от Сайта в съответствие с приложимото законодателство, по-специално за технически и статистически цели.

 

 

§ 4. Защита

 1. Полагаме максимални усилия, за да защитим най-добре личните данни на Потребителите на услугата, по-специално срещу загуба, неправилна употреба, неоторизиран достъп и разкриване на данни.
 2. Отговаряме за запазване на поверителността на Вашите данни за достъп до Вашия профил – имейл адрес и парола.
 3. Ако подозирате риск от разкриване на данни или неоторизиран достъп, моля, незабавно го съобщете на: office@selena.bg.
 4. Въпреки използването на усъвършенствани технически средства, не можем напълно да гарантираме поверителността на съхраняваните и изпращаните данни в Интернет.

 

§ 5. Заключителни разпоредби

 1. Ако не сте съгласни със съдържащите се в този документ разпоредби, Вие трябва да преустановите използването на услугата и да премахнете профила си.
 2. Този документ е в сила от 25-05-2018.

 

Уважаваме Вашите лични данни, затова искаме да Ви информираме, че сме актуализирали нашата Политика за поверителност. С цел осигуряване на ясна и прозрачна информация, за това как обработваме личните Ви данни. Във всяка точка подробно описваме, с какви Ваши лични данни разполагаме и как ги използваме. Също така добавихме информация за Вашите права, например, как можете да получите достъп до своите данни и за начина за отказ от тяхното използване.   Нашата Политика за поверителност можете да намерите тук.  

Ние използваме бисквитки за по-добро предоставяне на услугите.
Променете настройките на своя браузър, ако не желаете бисквитки да се запаметяват на Ввашия хард диск. Прочетете политиката за поверителност. Приемам