Политика за поверителност

С използването на нашите услуги, Вие ни поверявате личните си данни. Защитата на информацията, предоставена за нашия уебсайт от Потребителите е от изключителна важност за нас, затова ние се стремим да гарантираме сигурността на нашите Потребители. Тази Политика за поверителност обяснява правилата и обхвата на обработката на данните на нашите Потребители, правата на Потребителите и задълженията ни като Администратор на тези лични данни.

 1. Кой управлява Вашите лични данни?

Администраторът на личните Ви данни е дружестото Селена България ЕООД със седалище във София (1303), ул . Осогово 50 (по-нататък Администратор).

 1. Къде съхраняваме Вашите данни?

Събраните лични данни съхраняваме в Европейското икономическо пространство (по-нататък: ЕИП). Всяка операция по прехвърляне на лични данни се извършва в съответствие с приложимото законодателство. Ако данните се прехвърлят извън ЕИП, Администраторът използва стандартни договорни клаузи и Щит за поверителност по отношение на държавите, за които Комисията не е установила адекватно ниво на защита на данните.

 1. Кой има достъп до Вашите данни?

Ние не споделяме Вашите лични данни, не ги продаваме, нито търгуваме с тях за маркетингови цели с трети лица.

 1. Какви са правните основания за обработката на Вашите лични данни?

Вашите данни се обработват съгласно разпоредбите на РЕГЛАМЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-нататък: GDPR).

По време на събирането на Вашата лична информация, всеки път ние ще Ви уведомим за основанието за тяхната обработка, дали сте задължени да предоставяте лични данни и какви са възможните последици, ако не дадете съгласие за това. Ние можем да обработваме Вашите данни въз основа на съгласие, но също така и за изпълнението на договор или поради законен интерес. В случай на събиране на данни въз основа на Ваше съгласие, даването на съгласие за обработване на Вашите лични данни е винаги напълно доброволно, обаче, липсата на такова съгласие не позволява напр. да се регистрирате на Сайта.

 1. Какви лични данни събираме?

Ние събираме и обработваме следните данни (данни, необходими за регистриране на Потребителя и създаване на профил) – имейл адрес, парола, име и фамилия, държава на произход, име на фирма, данъчен идентификационен номер и телефонен номер.

Събираме, обработваме и използваме лични данни, които ни предоставяте доброволно и само ако сте съгласни с това.

Информацията, която предоставяте, се обработва главно с цел правилна реализация на услугите, предоставяни от Сайта. По време на събирането на лични данни ще бъдете информирани всеки път, на каква основа и за каква цел събираме Вашите данни.

 1. Как използваме Вашите лични данни?

Използваме предоставената информация само по начина, определен в този документ, като се има предвид съдържанието на Вашето съгласие. Всеки път, когато информацията се използва по начин, различен от този, посочен в този документ, това ще включва информация за начина и целта на нейното използване и ще изисква всеки път да дадете съгласие за допълнителното й използване.

Личните данни на Потребителя се използват основно за правилното функциониране на Сайта и за предоставяне на услуги по електронен път, по-специално за:

– процеса на регистрация,

– създаване на профил,

– влизане в профила,

– предоставяне на услуги и осигуряване на гладкото функциониране на Сайта,

– възможност за контакт между получателя на услугата и администраторите на сайта.

Вашите лични данни могат да се използват за изпращане на търговска информация директно от Доставчика на услугата и за изпращане на бюлетин, съдържащ информация, свързана със Сайта, включително новини, които се появяват на Сайта и друга информация, свързана със Сайта – само ако сте дали съгласие за това по време на регистрацията.

Използваме технологията Бисквитки, за да адаптираме Сайта към Вашите нужди. Можете да откажете да позволите запаметените данни да бъдат съхранени, така че да можете да ги използвате отново при влизане следващия път, когато посещавате Сайта. Собствениците на други уебсайтове няма да имат достъп до данните, посочени в тази точка. Ако не сте съгласни за персонализация на Сайта, можете да деактивирате бисквитките в опциите на Вашия уеб браузър. Подробности, свързани с бисквитките, са определени в нашата Политика за бисквитки, съдържанието на която е поместено тук.

Използваме данни, събрани в системните дневници, произтичащи от общите правила за свързвания, реализирани в интернет мрежата, напр. IP адрес. Всички данни, събрани в системните дневници, включително оперативни данни, определящи дейността Ви на сайта, се използват от Сайта в съответствие с приложимото законодателство, по-специално за технически и статистически цели.

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашата лична информация за периода на използване на Сайта, т.е. докато притежавате профил в Сайта. Ако изтриете профила си, данните Ви също ще бъдат изтрити.

 1. Какви права имате?

Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате следните права

 • Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време – без да посочите причина.

Искането може да се отнася до посочената от Вас цел на обработка, например оттегляне на съгласието за получаване на търговска информация, но може да се отнася и за всички цели на обработката. Оттегляне на съгласие за всички цели на обработката, в този случай Вашият профил ще бъде изтрит и Вашите данни няма да бъдат обработвани от нас. Оттеглянето на съгласието няма да се отрази на предишните Ви дейности.

 • Право на достъп до данни

По всяко време имате право да поискате информация, за това как съхраняваме Вашите лични данни. За да направите това, свържете се с нас на следния електронен адрес: office@selena.bg – Вие ще получите тази информация по електронна поща.

 • Право на пренасяне

Когато въз основа на Вашето съгласие или договор обработваме Вашите лични данни по автоматизиран начин, имате правото да получите копие на Вашите данни в структуриран, често използван и четлив формат. Копието може да бъде изпратено до Вас или друг администратор. Имайте предвид, че това право се отнася само за личната информация, която сте ни предоставили.

 • Право на коригиране на данните

Винаги можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако те са неправилни, както и да допълвате непълни данни. За да реализирате това право, можете да редактирате личните си данни в страницата на профила си или да се свържете с нас на имейл адрес office@selena.bg – ще получите потвърждение за промените по имейл.

 • Право на заличаване на данни

Имате право по всяко време да заличите обработваните от нас Ваши лични данни, а когато това не е възможно, ние ще Ви уведомим за това.

 • Право на ограничаване:

Имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни при следните условия:

– ако съобщите, че Вашите лични данни са неправилни, трябва да ограничим обработката на данните, докато не потвърдим тяхната коректност,

– ако обработката е незаконна, можете да откажете премахването на личните данни и вместо това да поискате ограничаване на тяхното използване,

– ако вече не се нуждаем от Вашите лични данни, но те са необходими за подаване или отхвърляне на иск.

 1. Как можете да се възползвате от Вашите права?

Имаме сериозен подход към защитата на данните, поради което сме създали специален имейл адрес, на който можете да насочвате всички въпроси, свързани с Вашите лични данни. Свържете се с нас на следния адрес: office@selena.bg.

 1. Инспектор по защита на личните данни:

За да гарантираме, че данните Ви винаги ще бъдат обработвани по прозрачен начин и в съответствие със закона, ние сме назначили инспектор по защита на данните. За да се свържете с инспектора по защита на данните, пишете на следния адрес: office@selena.bg, а в темата на съобщението, впишете “ИЗД”.

 1. Какво можете да направите, когато обработваме данните Ви неправилно?

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни неправилно – моля, свържете се с нас на адрес office@selena.bg. Можете също така да подадете жалба до председателя на Комисията за защита на личните данни.

 1. Защита.

Полагаме максимални усилия, за да защитим най-добре Вашите лични данни, по-специално срещу загуба, неправилна употреба, неоторизиран достъп и разкриване на данни.

Отговаряме за запазване на поверителността на Вашите данни за достъп до Вашия профил – имейл адрес и парола.

Ако подозирате риск от разкриване на данни или неоторизиран достъп, моля, незабавно го съобщете на: office@selena.bg.

Въпреки използването на усъвършенствани технически средства, не можем напълно да гарантираме поверителността на съхраняваните и изпращаните данни в Интернет.

 1. Актуализиране на нашата политика за поверителност.

Не можем да изключим, че в бъдеще ще трябва да актуализираме нашата Политика за поверителност. Винаги ще намерите най-новата версия на нашия сайт. Освен това, ще Ви информираме за всички промени в съдържанието на документа, например промени, отнасящи се до целта, за която използваме Вашите лични данни, как да се свържете с нас или Вашите права.

 1. Заключителни разпоредби

Ако не сте съгласни със съдържащите се в този документ разпоредби, Вие трябва да преустановите използването на услугата и да премахнете профила си.

Този документ е в сила от 25.05.2018.

Уважаваме Вашите лични данни, затова искаме да Ви информираме, че сме актуализирали нашата Политика за поверителност. С цел осигуряване на ясна и прозрачна информация, за това как обработваме личните Ви данни. Във всяка точка подробно описваме, с какви Ваши лични данни разполагаме и как ги използваме. Също така добавихме информация за Вашите права, например, как можете да получите достъп до своите данни и за начина за отказ от тяхното използване.   Нашата Политика за поверителност можете да намерите тук.  

Ние използваме бисквитки за по-добро предоставяне на услугите.
Променете настройките на своя браузър, ако не желаете бисквитки да се запаметяват на Ввашия хард диск. Прочетете политиката за поверителност. Приемам